VIS (VismaInSchool)

Visma InSchool er en skytjeneste som digitaliserer skoleadministrasjon for videregående skole. I VIS får elever og foresatte tilgang til generell og elevspesifikk informasjon.

 1. Pålogging: https://rud-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp
 2. Velg logg inn via ID-porten

Som foresatt får du tilgang til følgende:

 • Personalia
 • Orden og adferd
 • Fravær
 • Timeplan
 • Elevsøknader
 • Klasser og grupper
 • Vurderinger
 • Eksamen
 • Kontaktopplysninger
 • Historikk
 • Læreplan