5 millioner til utveksling for yrkesfagelever!

Rud videregående skole har fått bevilget 5 millioner kroner til elever som nå kan reise på utveksling med Erasmus+ programmet.

Rud videregående skole har fått mest penger av alle skolene i hele landet. Dette gir oss mulighet til å kunne sende enda flere elever på utveksling innenfor yrkesfagene.

Arbeidet vi gjør innenfor utveksling blir høyt verdsatt og en stor takk til Erasmus+ og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som gir oss denne annerkjennelsen.