VIS (VismaInSchool)

Elever og lærere i Akershus-skolen har tatt i bruk VIS. Les mer om hva det vil bety for din skolehverdag og gjør deg kjent med programmet.

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan, ditt fravær, dine anmerkninger og karakterer - og mye mer. Du vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger.

Introduksjonsfilm.