Klær og klimaklok ungdom

I høst har Tekstilaksjonen og Bærum kommune en kampanje som heter «Klær og klimaklok ungdom». Kampanjen har som mål å gi unge i kommunen mer kunnskap om sammenhengen mellom klær og klima.

Bærum kommune ønsker å være en klimaklok kommune, og kampanjen er en del av dette arbeidet. Kampanjen er støttet av Akershus fylkeskommune. Tekstilaksjonen er et tverrfaglig nasjonalt samarbeid mellom tekstilbransjen, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinning for et mer bærekraftig forbruk.

Elever på Design og håndverk har fått presentert foredraget "Klær og klimaklok ungdom" av Cathrine Dehli i Footstep AS. Kristin Fjell fra H&M informerte om hvordan H&M jobber for å bidra med å nå bærekraftsmålene.

Takk for interessante foredrag.