Koronaviruset påvirker driften i skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen. Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, les mer her.

Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.

Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819 For mer informasjon:

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/

Helsetjenester for barn og unge | Bærum kommune

www.baerum.kommune.no

Helsestasjon 0-5 år/ungdom, skolehelsetjenesten, ergo-/fysio barn-unge, Stanga avlastning 8-18 år, Home-Start, Akutthjelp til barnefam, psyk.helseteam barn-unge