Til foresatte med elever ved Rud videregående skole

Les brevet fra konstituert rektor Rune Ludvik Eriksen

Torsdag 12.3. fikk skolene i Viken fylkeskommune beskjed om at vi fra og med dagen etterpå skulle går over til nettbasert undervisning. Jeg ble egentlig lettet når jeg fikk denne beskjeden. I de foregående dagene forut hadde det vært mange elever som hadde vært hjemme. En del elever var urolige og bekymret. Det å være hjemme i trygge omgivelser fremstod som et bedre alternativ.

Skolen har i en tid vært forberedt på scenarioet med nettbasert undervisning. Rud videregående er en skole med mange praktiske fag. Å undervise rørleggerfag, elektrofag eller kjøretøyfag over nettet er en utfordring. Jeg er så langt ganske imponert over hvor flinke lærerne ved Rud er. Jeg er i utgangspunktet ganske stolte av dem. Nå er jeg det enda mer.

Skolens rådgivere og miljøarbeidere er tilgjengelige på mail og telefon. Helsesøster er opptatt med annet oppdrag i kommunen. Bærum kommune har et alternativt telefonnummer ungdom kan ringe.

Utdanningsdirektoratet har en ganske informativ nettside om undervisning i coronaens tid. Se lenke på vår hjemmeside.

Våre elever har fått følgende beskjed:

  • Du må følge timeplanen slik du kjenner den i VIS.
  • Du må hver dag sitte ved et bord og bruke PC (ikke mobilen). Noen lærere vil bruke Its, andre teams.
  • Du kan ikke ta med mobilen og være ute fremfor å gjøre skolearbeidet. Dette er like mye ordentlig skole som når du møter til timen til vanlig. Skolearbeidet i denne tiden blir vurdert og er tellende på karakter.
  • Læreren vil føre tilstedeværelse på samme måte som før. Blir du syk må du melde ifra til din kontaktlærer. Tilstedeværelse vil bli notert på ulike måter (svar i chatt, innlevering av oppgave, deltagelse i kamerasamtale med lærer etc.)

Tilbakemeldingene jeg får fra lærerne er at elevene er flinke til å følge med og være aktive deltagere i undervisningen. Skulle dere foresatte ha noen synspunkter om undervisningen er dere selvfølgelig velkomne til å gi oss det.

Elever som av lege har blitt bekreftet smittet av corona skal gi tilbakemelding til rektor, som igjen tar kontakt med lokal smittevernlege for rådgivning vedrørende videre formidling til berørte. Den enkelte skole skal ikke informere om enkeltelever eller læreres tilstand uten at dette skjer i samråd med lokal smittevernlege. Smittet person må samtykke til at eventuelt navn oppgis.  Skolene har ikke et ansvar for å formidle informasjon om de som er syke og antatt smittet, men ikke bekreftet smittet.

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Rune Ludvik Eriksen

konstituert rektor