Skoleundervisning i enkelte fag

Nettundervisning fortsetter, men fra om med mandag 27. april er det i enkelte fag på Vg2 og Vg3 yrkesfag undervisning på skolen. Les mer her.

Du får informasjon fra din lærer om når det er undervisning. Nettundervisning i fellesfag og i enkelte andre yrkesfag går som normalt. Det er laget en egen informasjonsplakat til deg som elev. Les denne nøye og følg instruksene. Lærer vil også gå igjennom denne når du møter på skolen.

Skoleundervisning i enkelte fag dreier seg om følgene klasser:

Klasse

Kontaktlærer

2BLA

Morten G. Jerven

2KJA

Tor-Christian Nygren

2PIA

Jostein U. Svendsen

VKJA

Bjørn Hamang

2KEA

Harald Sundby

VBYA/B

Svein Thoresen

VKEA

Nishantan Kugarajah

2DTEA

Kristin Lindtvedt

2DTRA

Pål Bjerke

2FRA

Trine Stensen

2DEA

Kenneth Vilming

2DEB

Christian Bock

2DEC

Nicolai Martinuzzi

2ELA

Bjørn Bråten

2ELB

Steinar Christensen

2ELC

Ståle Nylund

3DAA

Jens Petter Hoel

2HEAA

Siv Thorstensen Nilsen

2HEAB

Vibeke Øverli

2HUA

Nina Hoel

3HUA

Diana Mandt

VHEAA

Berit Stadheim

VHEAB

Katrine Aanerød