Informasjon vedrørende fraværsføring

Du har frist til 1. juni med å komme med korrigeringer til ditt fravær.

  • Har du legeattest for et fravær og det i VIS står udokumentert fravær må du melde dette til kontaktlærer. (Innen 1. juni)
  • Står du oppført med fravær etter 13. mars, må du melde dette til faglærer. (Innen 1. juni)
  • Fraværsgrense 15 %, se eget oppslag på Its. (Frist 25. mai)
  • Noen elever kan etter noen regler søke om inntil 10 dager fratrekk av fravær.  (Innen 1. juni)

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360032163392-Introduksjon-til-Visma-InSchool