Praksiskurs

Vi ønsker 10.klassinger velkommen til praksiskurs på Rud i uke 46-47.

Skolens forskjellige avdelinger er klare til å ta imot nesten 700 elever fra Asker og Bærums ungdomsskoler.

Oppmøte: Vestibyle hovedinngang