Eksamensplan

Eksamen for elever og privatister

Alle elever vil motta eksamensinformasjon av sin kontaktlærer og av skolens eksamenskontor i tillegg til at eksamensplan og -informasjon blir publisert på Itsl/Rud Elev og på skolens hjemmeside.

Alle privatister finner nødvendig informasjon knyttet til sin eksamen på den samme privatistoppmeldingssiden som de meldte seg opp på og på fylkeskommunens hjemmesider. Send epost til post@rud.vgs.no om du har spørsmål.