Eksamensplan

Våreksamen for elever og privatister

Avholdes i april-juni hvert år, og alle elever vil motta eksamensinformasjon av sin kontaktlærer og av skolens eksamenskontor i tillegg til at eksamensplan og -informasjon blir publisert på Itsl/Rud Elev og på skolens hjemmeside.

Våre privatister skal i mars motta et eksamensbrev fra Rud hvor vi bekrefter oppmeldingen, samt orienterer om tid og klokkeslett for eksamen, evt. innvilgede tilrettelegginger og annen relevant eksamensinformasjon.

Høsteksamen for elever og privatister

Avholdes i november/desember hvert år, og alle oppmeldte elever og privatister skal i oktober motta et eksamensbrev fra Rud hvor vi bekrefter oppmeldingen, samt orienterer om tid og klokkeslett for eksamen, evt. innvilgede tilrettelegginger og annen relevant eksamensinformasjon.