Informasjon til privatister på Rud

NB! I utgangspunktet går eksamen som normalt, med det forbehold om at eksamen på kort varsel kan avlyses pga koronasituasjonen i landet vårt. Hold deg oppdatert på:

Hjemmesiden til Viken:

https://viken.no/aktuelt/oppdatert-15-03-koronavirus-informasjon-og-retningslinjer.21273.aspx

Udir legger ut informasjon om korona-virus og eksamen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

 

Privatist:

Har du behov for studiekompetanse? Kanskje du ønsker å forbedre  karakterer du allerede har fra videregående skole? Du kan melde deg opp som privatist 2 ganger i året og avlegge eksamen for aktuelle fag.

Praksiskandidat:

En praksiskandidat er en voksen som har yrkeserfaring og som ønsker formell kompetanse.

Praksiskandidater kan avlegge fag- og svenneprøve på bakgrunn av lang og  allsidig praksis i et yrke. For å gå opp til fag- eller svenneprøve som  praksiskandidat må du ha 25 % lengre praksis enn en lærling. Hvis du har jobbet i hundre prosent stilling i fem år og bestått en teoretisk Vg3-eksamen kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

All informasjon om oppmelding, finner du på https://privatist.inschool.visma.no/

Når får du vite karakteren din?

Sensur høsteksamen: Fortløpende registrering av resultater så fort besvarelsene kommer i retur fra sensorene. Siste frist for sensorene er normalt ca. 10. januar. Resultatene fremkommer på privatistportalen så fort de registreres.

Sensur våreksamen: Fortløpende registrering av resultater så fort besvarelsene kommer i retur fra sensorene. Siste frist for sensorene er normalt ca. 23. juni. Resultatene fremkommer på privatistportalen så fort de registreres.

Kompetansebevis:

Trenger du kompetansebevis som dokumentasjon på din eksamen, send epost til post@rud.vgs.no med ditt navn, fødselsdato, hvilken eksamen og når du avla eksamen. Hvis du meldte deg opp via privatistportalen, så må du sjekke at du har riktig adresse registrert. Vi sender kompetansebeviset til den adressen du har oppgitt der.

 

Kontaktpersoner

Ingunn Alice Langhelle

Eksamen, dokumentasjon

E-post Ingunn.Alice.Langhelle@rud.vgs.no

Tlf: 67176311

Ingvill Merethe Wahl

Eksamensmedarbeider

E-post Ingvill.Merethe.Wahl@rud.vgs.no

Tlf: 67176307 / 45002828

Cathrine Stensrud

Administrasjonsleder

E-post Cathrine.Stensrud@rud.vgs.no

Tlf: 67176304/ 95910462