Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen.

I dette rådsorganet har elevene flertall og har lederen i utvalget. I tillegg til elevene deltar rektor og en politisk oppnevnt representant.

Skolemiljøutvalget har elevenes arbeidsmiljø som sin viktigste oppgave. Dersom du som elev/foresatt har noe viktig å ta opp med hensyn til elevenes trivsel og læringsmiljø, kontakt elevrådsstyret ved skolen slik at de kan ta opp saken i Skolemiljøutvalget.