Undervisningsvurdering

Hensikten med undervisningsvurderingen er at du skal gi tilbakemelding på hvordan du opplever undervisningen i ulike fag.

Gjennom å svare på undersøkelsen og diskutere den i klassen/gruppen med lærer i etterkant, bidrar du til å gjøre undervisningen bedre. Evalueringen er anonym – ingen skal eller kan få vite hva du har svart. Du skal svare så ærlig som du kan – og du skal velge det svaralternativet som passer best for deg.

Så langt det er mulig skal alle lærere vurderes i to fag. Du vil motta mail med brukernavn og passord, eller få det utdelt av lærer.

Undervisningsvurderingen