Målsettingen med skolehelsetjenesten

Målsettingen med skolehelsetjenesten:

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt. Helsesøster er en del av det tverrfaglige teamet på skolen. Vi samarbeider spesielt ved høyt fravær hos elever, men også i andre helserelaterte saker når det er behov.