Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæringen og samarbeider med skolens rådgivere og helsesøster.

PPT er til stede på skolen til faste tidspunkter hver uke. Du kan ta kontakt med PPT direkte, via kontaktlærer eller rådgiver.

PPT-rådgivere ved Rud: Kari Kvasbø, Mads Friberg og Reidun Heikvam. 

For mer informasjon, se nettsiden til veiledningssentrene i Akershus.