Miljøarbeider: Rebecca Heinrichs

Rebecca arbeider tett på elevmiljøet på skolen, med mål om å skape og opprettholde et godt skolemiljø. Hun er tilgjengelig for alle skolens elever hele skoledagen og har taushetsplikt. Rebecca har kontor innenfor kantina og vil gjerne ha besøk!

Rebecca.Heinrichs@rud.vgs.no