Hvem kan søke lån og stipend?

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend. Alle søknader skal skje elektronisk.

Ved skolestart, eller når man har fått innvilget skoleplass for året, kan man gå inn på Lånekassens hjemmesider og søke om lån eller stipend via elektronisk søknadsskjema.

Man registrerer seg og logger på med MinID.

Utstyrsstipend

Alle vil få innvilget utstyrsstipendet og vi anbefaler derfor alle å søke om dette. 
Andre typer for lån og stipend behandles individuelt på bakgrunn av elevens og foreldres inntekt og sivilstatus.

Borteboerstipend

Dette stipendet kan det søkes om dersom foreldrehjemmet ligger mer enn 40 km fra skolen.

Dersom du av spesielle årsaker ikke kan bo hjemme, kreves det dokumentasjon på dette fra annen offentlig instans, som for eksempel PPT, barnevern el. Dette må sendes lånekassen direkte.

Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Skolen plikter å melde inn dette til lånekassen.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.

Kilde: Lånekassen og MinID.