Nøkkeltall

Rud er en stor skole med ca. 770 elever, 179 pedagogisk ansatte og 37 andre ansatte. I tillegg har vi ca. 250 elever på voksenopplæring, og ca. 80 studenter som tar fagskoleutdanning.

Rud tilbyr utdanningsprogrammene

  • Musikk, dans og drama,
  • Bygg- og anleggsteknikk,
  • Design og håndverk,
  • Elektrofag,
  • Helse- og oppvekstfag,
  • Teknikk og industriell produksjon,
  • Påbygging til generell studiekompetanse,
  • Tilrettelagt opplæring
  • Opplæring for minoritetsspråklige elever.

I tillegg har skolen fagskoletilbud, voksenopplæring samt organiserer undervisningen ved Ila fengsel.