Ledelse

Lill Harriet Koi
Rektor

Rune Ludvik Eriksen
Assisterende rektor

Cathrine Stensrud
Administrasjonsleder

Anne Liv Bjerkreim
Avdelingsleder Helse og oppvekstfag og fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Kirsti Bråten
Avdelingsleder fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse.

Tom Rød Fredriksen
Avdelingsleder ILA

Eirik Hektoen
Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk

Ingeborg Neraasen
Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring.

Totto Skrede
Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon (TIP), design- og håndverk og for fagskolen TIP.

Pia Snilstveit
Leder av Elevtjenesten, avdelingsleder norsklærere og bibliotek.

Trygve Trygstad
Avdelingsleder Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk

Jan Roger Øren
Avdelingsleder Musikk, dans og drama.

 

 

Kontaktpersoner

Lill Harriet Koi

Rektor

E-post Lill.Harriet.Koi@rud.vgs.no

Tlf: 67176301/99691070

Rune Ludvik Eriksen

Ass.rektor

E-post Rune.Ludvik.Eriksen@rud.vgs.no

Tlf: 67176343 / 40871900

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag/Teknikk og ind.produksjon

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805

Brten Kirsti

Kirsti Bråten

Avdelingsleder Fellesfag

E-post Kirsti.Braten@rud.vgs.no

Tlf: 67176344 / 40225004

Tom Rød Fredriksen

Avdelingsleder ILA

E-post Tom.Fredriksen@rud.vgs.no

Tlf: 67161181

Eirik Hektoen

Avdelingsleder Bygg og anlegg/Design og håndverk

E-post Eirik.Hektoen@rud.vgs.no

Tlf: 67176347/48610454

Neraasen Ingeborg

Ingeborg Neraasen

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring

E-post ingeborg.neraasen@rud.vgs.no

Tlf: 63176322/91620616

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205

Pia Snilstveit

Leder av Elevtjenesten, avdelingsleder norsklærere og bibliotek

E-post Pia.Snilstveit@rud.vgs.no

Tlf: 67176325 / 92447699

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056

Jan Roger Øren

Avdelingsleder musikk, dans og drama

E-post jan.roger.oren@rud.vgs.no

Tlf: 67176303 / 95043762

Cathrine Stensrud

Administrasjonsleder

E-post Cathrine.Stensrud@rud.vgs.no

Tlf: 67176304/ 95910462