Involvering av foresatte

Skolen tar på alvor de forpliktelser som ligger i Opplæringslovens § 1-1:

”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.”

Skolen har foreldremøte etter oppstarten av skoleåret. I tillegg gjennomføres samtaler mellom kontaktlærer, elev og foresatte.

Skolen vil også på andre måter tilrettelegge for kontakt med hjemmet og på den måten sikre foreldrenes medansvar i skolen (iht. Prinsippene for opplæringen/ Læringsplakaten). 

Vi innhenter også e-postadressen til alle foresatte. Skolen vil også ta kontakt med hjemmet når elever under 18 år har høyt fravær, eller hvis det oppstår annen atferdsproblematikk.

Ta kontakt på tlf. 67 17 63 00 hvis dere har spørsmål.