Pedagogisk profil

Elevene på skolen vår står i sentrum, og vi søker i stor grad å differensiere og tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev.

Vi som jobber på Rud vil gjøre vårt beste for at våre elever skal trives og nå sine faglige mål. Hos oss er mange kulturer samlet, her er elever, studenter og voksne under opplæring. Samlet gir dette en mangfoldig skole med mange ulike typer av aktiviteter.