Visjon og verdier

Skolens visjon, 'læring for livet', er læring rettet mot samfunns- og yrkeslivet utenfor skolen.

 Ellen Fosvold
Ellen Fosvold

Læring for livet

Skolen skal ivareta allmenn og spesialisert kompetanse, og ønsker gjennom faglig kompetanse, variert metodikk og alternativ organisering av undervisning å nå dette målet.

Elevene i sentrum

Elevene på skolen vår står i sentrum, og vi søker i stor grad å differensiere og tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev. Elevmedvirkning er et viktig element i denne sammenhengen.

Alle som arbeider ved skolen vår har et samfunnsmandat om å bidra til å fremme elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med. Plattformen er et felles grunnlag for å videreutvikle alle ansattes etiske bevissthet. Vi forventer at alle våre ansatte har et ansvar for å handle i samsvar med plattformens verdier og prinsipper.