Treteknikk Vg2

Vg2 treteknikk er et nytt undervisningstilbud på Rud.

For å komme inn på vg2 treteknikk må du ha gjennomført og bestått vg1 bygg- og anleggsteknikk. 

Vg2 treteknikk er i innhold ganske likt vg2 design og trearbeidsfag. På Rud vil disse to tilbudene gå i samme klasse, men det kan bli lagt noe ulik vekt på enkelte områder i programfagene. Etter gjennomført vg2 treteknikk kan du søke om læreplass innen trelastfaget, trevare og bygginnredningsfaget og limtrefaget. 

Programområdet for treteknikk skal gi bred kompetanse om tre som bygningsmateriale og ulike treprodukter i bygg, som dører, vinduer og trapper. Programfaget skal gi innsikt i treets betydning som fornybar ressurs og bruk av tre og trebaserte materialer i trevare og bygginnredning, limtre- og trelastindustrien.

Etter opplæringen på vg2 treteknikk skal du ha praktiske ferdigheter i material- og produksjonsstyring, bruk av moderne teknologi og ulike typer produksjonsutstyr innen treteknikk.