Design og trearbeid Vg2

Vg2 Design og trearbeid gir opplæring i håndverksmessig bearbeiding av tre og trebaserte materialer. Etter vg2 Design og trearbeid og 2 års læretid i bedrift kan du avlegge svennebrev i Møbelsnekkerfaget, Bøkkerfaget, Tredreierfaget, Treskjærerfaget eller Orgelbyggerfaget. For orgelbyggerfaget er det 3 års læretid.

Fagperson i snekkerfagene arbeider i snekkerverksteder eller andre håndverk- og produksjonsverksteder, i offentlige institusjoner og virksomheter som teatre, sykehus og museer, samt i film og fjernsynsproduksjon og på skipsverft. Han/hun kan også jobbe i industrien som spesialist med hovedvekt på produktutvikling og fremstilling av prototyper.

På vg2 Design og trearbeid arbeides det med møbler og andre trebaserte produkter fra tegning til ferdig produkt.

Mer informasjon om studietilbudet, inkl. fag- og timefordeling, finner du i våre produktark.

Opplæringen tar sikte på å skulle:

  • dekke et fremtidig behov for håndverks- og industriprodukter 
  • bedrive produktutvikling
  • stimulere til kreativ formgiving av trebaserte materialer
  • gi kunnskap om ulike materialer og teknikker innen design og trearbeid
  • gi ferdighet i bruk av verktøy og maskiner
  • utvikle evnen til å se sammenhengen mellom form og funksjon
  • utvikle evnen til praktisk problemløsning
  • utvikle evnen til selvstendig arbeid
  • vektlegge praktisk arbeid ved fremstilling av håndverksprodukter
  • legge til rette for utvikling av estetisk forståelse