Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Istedenfor å gå ut i lære kan du som har fullført vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, fortsette i påbygging til generell studiekompetanse på vg3.

Fag- og timefordeling

Vi gir et opplæringstilbud som følger minimumskravet for å oppnå generell studiekompetanse.  Du skal ha 841 timer i løpet av skoleåret, eller 25 timer fellesfag og 5 timer programfag i uka, til sammen 30 timer.

Det betyr at du per uke får:

  • 10 timer norskopplæring
  • 3 timer naturfag
  • 5 timer matematikk (kun P-matte)
  • 5 timer historie
  • 2 timer kroppsøving

I tillegg får du opplæring i et 5 timers programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram. 

 

Alle fag må være bestått

Fagene ovenfor er krevende, og elever som søker påbyggingsåret, må være innstilt på en solid egeninnsats. For å få generell studiekompetanse er det en forutsetning at fagene er bestått. Det igjen forutsetter at du følger undervisningen og unngår fravær.

Erfaringsmessig opplever mange spesielt matematikk og norsk som krevende. Du hadde 84 timer matematikk på vg1 (3 timer i uka). I påbyggingsåret fortsetter du med 140 timer matematikk fordelt på 5 timer i uka for til sammen å dekke kravet på 8 timer. I tillegg til standpunktkarakteren fra vg1 får du en ny standpunktkarakter etter vg3, og du kan trekkes ut til en ny skriftlig eller muntlig eksamen.

I norsk bygger du på yrkesfaglig norsk fra vg1 (to uketimer) og vg2 (2 uketimer). For å møte kravet til studiekompetanse får du altså 10 uketimer i norsk på vg3, og egen karakter i sidemål. Hvis du tilhører en språklig minoritetsgruppe med kort fartstid i Norge, kan det være aktuelt å søke plass i vår minoritetsklasse, og/eller i en periode følge opplæring i norsk etter planen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

illustrasjonsbilde påbygg

Kontaktperson

Hanne Bredde Vig

Avdelingsleder fellesfag

E-post Hanne.Bredde.Vig@rud.vgs.no

Tlf: 67176344 / 41513702