Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig Vg1

Elektrofag med dataelektronikk (studiekompetanse), 3årig

Opplæringsløpet er 3-årig, og består av programfag elektrofag, programfag realfag, og fellesfag. Denne kombinasjonen gir deg spesiell studiekompetanse, og du kan med noen få unntak komme inn på samtlige universiteter og høyskoler i Norge (unntakene er steder som krever kjemi eller biologi). Studieretningen er spesielt egnet om du ser for deg en videre utdanning som ingeniør/sivilingeniør. Les mer her om hva tidligere elever på linjen gjør i dag, og hva de tenker om Rud.

Elektrofagene er de samme som på vg1 elektrofag og vg2 data/elektronikk. For vg1 dekker dette data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystermer. vg2-fagene er data- og elektronikksystemer med elsikkerhet og drift og vedlikehold med elsikkerhet.

Realfagene du vil få er matematikk 1T på vg1, matematikk R1 og fysikk1 på vg2, og matematikk R2 på vg3. To ytterligere realfag skal i tillegg velges på vg3, og valgene er da fysikk2, informasjonsteknologi og teknologi og forskningslære. Vi tar forbehold om plass på kursene, og antall elever.

Innen fellesfagene får du opplæring i de fagene du trenger for å få studiekompetanse.

Opplæringstilbudet er krevende, og det kreves stor egeninnsats, men gir samtidig mange valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.

Rud er eneste videregående skole som kan gi dette tilbudet i din region.