Helsearbeiderfag Vg2

Med forbehold om endringer i nye læreplaner. Nye læreplaner fastsettes høsten 2020.

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. En mer detaljert yrkesbeskrivelse finner du på vilbli.no

Hvordan bli helsefagarbeider?

Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole og to år som lærling (vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsefagarbeider). Når du arbeider som lærling utfører du praktisk arbeid under veiledning av andre. Du vil som lærling motta lærlinglønn.

Hva kreves for å jobbe som helsefagarbeider?

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker i alle aldre. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar. Du vil samarbeide med andre yrkesgrupper, men du må også kunne jobbe selvstendig.

Ønsker du å spesialisere deg?

Du kan ta mer utdanning innen blant annet barsel-og barnepleie, eldreomsorg, helseadministrasjon, kreftomsorg, psykisk helsearbeid, veiledning og rehabilitering (arbeid for at en person skal bli mest mulig selvhjulpen etter en sykdom eller skade).

Høyere utdanning senere?

Mange elever velger å ta høyere utdanning, for eksempel innen sykepleie, vernepleie, barnevernpedagogikk eller som sosionom. Noen av våre elever velger å ta påbygging av allmennfag for å få generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til studieplass ved de aller fleste fakulteter ved universiteter og høgskoler. 

 copyright by Bela Hoche
copyright by Bela Hoche