Helse- og oppvekstfag

Har du lyst til å jobbe med mennesker: barn, voksne og eldre, eller med funksjonshemmede friske eller syke? Med utdanning innen helse- og oppvekstfag har du mange jobbmuligheter.

Hvorfor Helse- og oppvekst?

 • Du er interessert i andre mennesker
 • Gode jobbmuligheter
 • Meningsfullt arbeid
 • Grunnlag for videre spesialisering
 • Du kan jobbe med mennesker, barn, unge, eldre

Hvorfor Rud?

 • Spennende, godt og trygt læringsmiljø
 • Engasjerte, dyktige lærere
 • Du trekkes aktivt med i planlegging og gjennomføring av undervisningen
 • Undervisningen foregår som praksis i kommunen og på skolen
 • Velutstyrte læringslokaler
 • Lærlingplass i Kommunehelsetjenesten
 • Tilbud om vg2-utdaninningen på York College i England

Kontaktperson

Anne Liv Bjerkreim

Assisterende rektor/leder av elevtjeneste og fagskole

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805