Helsearbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig Vg3

Helsearbeiderfag (studieforberedende), 3-årig

Skoletilbud for deg som tenker at du skal videre på høgskole. Dette tilbudet gir deg både studiekompetanse og en innføring i helsearbeiderfaget, både teoretisk, så vel som praktisk. Det vil si at dette er et mer praktisk rettet skoleløp enn det et rent SSP-løp er.