Helse- og oppvekstfag Vg1

Har du lyst til å jobbe med mennesker, - barn, ungdom, voksne, eldre eller funksjonshemmede?

Ønsker du en jobb hvor du kan bruke hode, hender og hjerte? Er du positiv til andre mennesker, liker å kommunisere og samarbeide? Da kan du søke vg1 helse- og oppvekstfag på Rud.

Vi legger vekt på å skape et spennende, godt og trygt læringsmiljø der du som elev trekkes aktivt med i planlegging og gjennomføring av en variert undervisning.

Dette utdanningsprogrammet gir deg kunnskaper, ferdigheter og mulighet til å jobbe med egne holdninger innenfor fagområdene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.

I tillegg har du faget Yrkesfaglig fordyping (YFF) som gir deg mer kunnskap og erfaring innenfor vg3 læreplanmål i de ulike programområdene i Helse- og oppvekstfag. Hos oss kan du velge mellom YFF Praksis hudpleie og YFF Livsglede for eldre.