Teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse, 3-årig Vg2

Industriteknologi (studiekompetanse), 3-årig

Opplæringsløpet er 3-årig, og består av programfag mekaniske fag, programfag realfag, og fellesfag. Denne kombinasjonen gir deg spesiell studiekompetanse, og du kan med noen få unntak komme inn på samtlige universiteter og høyskoler i Norge (unntakene er steder som krever kjemi eller biologi). Studieretningen er spesielt egnet om du ser for deg en videre utdanning som ingeniør/sivilingeniør.  Les mer her om hva tidligere elever på linjen gjør i dag, og hva de tenker om Rud.

De mekaniske fagene deg en allsidig teknisk utdanning innen de fleste fagområdene en ingeniør trenger. I de mekaniske fagene vil du gjennomføre Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg2 kjøretøy. Disse innholder fag som mekanikk, sammenføyning, elektroteknikk, hydraulikk, elektronikk, motorteknikk, drivverk og datateknologi.

Realfagene du vil få er matematikk 1T på Vg1, matematikk R1 og fysikk1 på Vg2, og matematikk R2 på Vg3. To ytterligere realfag skal i tillegg velges på Vg3, og valgene er da fysikk 2, informasjonsteknologi og   teknologi og forskningslære. Innen fellesfagene får du opplæring i de fagene du trenger for å få studiekompetanse.

 Les mer om fag- og timefordeling.

Opplæringstilbudet er krevende, og det kreves stor egeninnsats, men gir samtidig mange valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.

Rud er eneste videregående skole i din region som kan gi dette utdanningstilbudet.

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag/Teknikk og ind.produksjon

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805