Flerspråklighet i barnehagen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Innhold:       

Studieplan Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Målgruppe:   

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende, eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)

Omfang:       

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast ettermiddag/ kveld per uke. 
I tillegg kommer praksis i 10 uker som primært gjennomføres på eget arbeidssted.
Ved skolestart tilbys introduksjonskurs i IKT og studieteknikk.

Økonomi:      

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad:        

Søknadsfrist 15. april. 

Alle vedlegg til søknaden laster du opp under "vedlegg" inne på VIGO. Det vil si arbeidsattester, vitnemål, autorisasjoner o.l. Fristen er også her 15. april. Karakterer fra videregående opplæring og dokumentasjon på fagbrev som allerede er registrert i VIGO, trenger du ikke å legge ved på nytt.

Kontaktpersoner

Anne Liv Bjerkreim

Assisterende rektor/leder av elevtjeneste og fagskole

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805

Berit Høvik

E-post Berit.Hovik@rud.vgs.no

Tlf: 99621758

Randi Karlstad

E-post randi.karlstad@rud.vgs.no

Tlf: 95042385