Flerspråklighet i barnehagen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Innhold:       

Studieplan Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Målgruppe:   

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende, eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)

Omfang:       

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast ettermiddag/ kveld per uke. 
I tillegg kommer praksis i 10 uker som primært gjennomføres på eget arbeidssted.
Ved skolestart tilbys introduksjonskurs i IKT og studieteknikk.

Økonomi:      

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad:        

Søknadsfrist 15. april. Du søker elektronisk gjennom det nasjonale opptaket, vigo.no. VIGO åpner uke 1/2018. 

Alle vedlegg til søknaden laster du opp under "vedlegg" inne på VIGO. Det vil si arbeidsattester, vitnemål, autorisasjoner o.l. Fristen er også her 15. april. Karakterer fra videregående opplæring og dokumentasjon på fagbrev som allerede er registrert i VIGO, trenger du ikke å legge ved på nytt.

Kontaktperson

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder helse og oppvekst

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805