Demens og alderspsykiatri

Fagskolen Oslo Akershus v/Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Demens og alderspsykiatri som deltidsstudium over to år.

Innhold:
Studieplan Demens og alderspsykiatri.
Målgruppe:
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og
omsorgs- arbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5
års relevant praksis).
Omfang:
Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer
praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys
introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).
Økonomi:
Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.
Søknad:
Søknadsfrist 15. april.

 

Kontaktpersoner

Anne Liv Bjerkreim

Assisterende rektor/leder av elevtjeneste og fagskole

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805

Gunn Iversen Torp

Gunn Iversen Torp

E-post Gunn.Iversen.Torp@rud.vgs.no

Tlf: 97684086

Randi Karlstad

E-post randi.karlstad@rud.vgs.no

Tlf: 95042385