Hverdagsmestring

Fagskolen Oslo Akershus v/ Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Hverdagsmestring som deltidsstudium over ett år.

Innhold:
Studieplan Hverdagsmestring.
Målgruppe:
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse.
Omfang:
Nettstudium over 1 år med samlinger. Organisert med fire samlinger av 3 dager i september, november, januar og mars. Det vil bli gitt veiledning og nettbasert veiledning mellom samlin­gene. Ved studiestart er det lagt opp til 6 timers IKT kurs.
Økonomi:
Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.
Søknad:
Søknadsfrist 15. april.

 

Kontaktpersoner

Anne Liv Bjerkreim

Assisterende rektor/leder av elevtjeneste og fagskole

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805

Gunn Iversen Torp

Gunn Iversen Torp

E-post Gunn.Iversen.Torp@rud.vgs.no

Tlf: 97684086

Randi Karlstad

E-post randi.karlstad@rud.vgs.no

Tlf: 95042385