Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er knyttet til mennesker med utviklingshemming. Fagskolen Oslo Akershus v/ Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Målrettet Miljøarbeid som nettbasert deltidsstudium over to år.


Innhold:
Studieplan Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming.
Målgruppe: 
Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og
omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse
Omfang:
Nettstudium over 2 år med samlinger. Organisert med fem samlinger av 3 dager første året i september, november, januar, mars og mai. Fire samlinger av 3 dager andre året i september, november, januar og mars. Det vil bli gitt veiledning og  nettbasert veiledning mellom samlin­gene. Ved studiestart er det lagt opp til 6  timers IKT kurs.
Økonomi:
Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.
Søknad:
Søknadsfrist 15. april.

Happy family moments - Mother and child have a fun.

Kontaktpersoner

Anne Liv Bjerkreim

Assisterende rektor/leder av elevtjeneste og fagskole

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/90144805

Bodil Krog Fowler

Rådgiver helse- og oppveks og Bygg og anleggsteknikk

E-post Bodil.Krog.Fowler@rud.vgs.no

Tlf: 67176331/97052416

May Christin Baugerød

E-post May.Christin.Baugerod@rud.vgs.no

Tlf: 93461476