Verkstedsledelse

Dette er et tilbud for etter- og videreutdanning av fagarbeidere og ledere i bilbransjen.

Beskrivelse av studiet

Vi tilbyr deg nå muligheter for en framtidsrettet etter- og videreutdanning som gir deg kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet kan kombineres med fullt arbeid og kvalifiserer til mesterbrev.

I bilbransjebedriftene skjer rekruttering til funksjon som ledere oftest internt fra medarbeidere på verkstedet. Derfor passer dette studiet for deg som ønsker en videre karriere i bilbransjen. Utvidet potensial for stillingsfunksjoner etter fullført utdanning ligger i følgende arbeidsområder: bedriftsleder, ettermarkedsleder, verksmester, gruppeleder/formann, verksteddrift/kundebehandling.

Studiet er nettbasert og har en varighet på normalt et skoleår. Utdanningsformen innebærer at du kan være i tilnærmet fullt arbeid samtidig som du tar utdanning.

Organisering av studiet

Utdanningstilbudet tilbys som nettbasert studium. Studiet foregår gjennom bruk av en One Note og Teams, hvor man utveksler kontakt til nettlærer/veileder og andre studenter i samme klasse. I tillegg består studiet av 11 fagsamlinger.

Samlinger: Det vil i løpet av skoleåret bli avholdt 11 samlinger på Rud med varierende lengde. Organisert som vanlig heltidsundervisning, vil dette tilsvare et halvt års utdanning og 30 fagskolepoeng. Nettbasert studie på vanligvis et normalt skoleår fra august til juni (ref. "modul og timefordeling" lenger ned på siden).

Kursavgift: Kr. 5.000,- Kursavgiften kan deles i to, og den vil bli fakturert den enkelte. Studenter som avslutter studiet etter 1.oktober, må likevel betale semesteravgift.
Skolemateriell: Ca. kr. 2.000,-.
PC og litteraturliste: Alle må ha egen bærbar pc, og litteraturliste blir utdelt ved skolestart.
Overnatting: Har du behov for overnatting under fellessamlingene, kontakt skolen som kan gi informasjon om overnattingssteder.

Emneoversikt

Modul 1  Informasjon og kommunikasjonsteknikk/IKT - Excel og PowerPoint 46
Modul 2  Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling  410
Modul 3  Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg 108
Modul 4  Lovkunnskap, systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet  30

Total timeantall  i undervisning/selvstudium

666

Timetallet er kun retningsgivende med hensyn til omfang, og vil variere noe fordi studiet er nettbasert kombinert med fagsamlinger.

Opptakskrav

Fagbrev innenfor et av fagene i kjøretøygruppen.

Jobbmuligheter/karriereveier etter endt studie

Verkstedledelse, gir etter- og videreutdanning innen de merkantile fagene og kvalifiserer sammen med fagutdanning og yrkespraksis til Mesterbrev. Bilbedriftene kan derved bli Mesterbedrift. Les mer på Mesterbrevnemndas hjemmeside.
Når alle moduler og eksamener er bestått, utstedes det et vitnemål som bevis for gjennomført og bestått utdanning. 

Slik søker du

  1. Åpne nettsiden: vigo.no
  2. Velg Fagskoleutdanning
  3. Logg deg på med 'Min id' og følg instruksjonene på skjermen

Søknadsfrist: 15.april. Dersom vi har ledige plasser, vil søknader også vurderes etter fristen.

NB! Du må bekrefte plassen med melding til fagskolen.

 

 

Kontaktperson

Karl Christian Hannestad

E-post Karl.Christian.Hannestad@rud.vgs.no