Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1

Opplæringen:

Opplæringen er tilpasset elever fra språklige minoriteter. Det undervises 30 timer/uke i fagene: norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, engelsk, prosjekt til fordypning og kroppsøving. Elevene skal få god kjennskap til opplæringstilbudet i norsk videregående skole.

Mål og utvidet rett:

Utvikling av egne karriereplaner og utprøving av yrker vil bli vektlagt. Målet er å gi faglig, språklig og kulturelt grunnlag ved siden av praktisk erfaring, i forberedelsene på å velge riktig til kurs neste skoleår.  Elever med rett til videregående opplæring får utvidet retten fra tre til fire år når de fullfører kurset.

Hvem kan søke:

Målgruppen er elever som er interessert i yrkesfag, har kort botid i Norge, svak grunnopplæring i hjemlandet og lav kompetanse i norsk.