Fagtilbud

  • Helsefagarbeider
  • Hudpleie
  • TIP -Kjøretøy
  • Design og tekstil
  • Frisør
  • Data - Elektronikk (Bournemouth & Pool – egen søknad til Kuben videregående – Ta kontakt med Kari Grønli)

https://kuben.vgs.no/satsingsomrader/internasjonalisering/vg2-data-og-elektronikk-i-england/

  • Barne- og ungdomsarbeider (Norwich – egen søknad til Heltberg International – Ta kontakt med Kari Grønli)

http://heltberg.no/utveksling/

 

  • Musikk og dramafag (Norwich – egen søknad til Heltberg International – Ta kontakt med Kari Grønli

I tillegg har vi korte utvekslingsmuligheter innenfor disse programfagene fra 2 uker til 6 måneder i den tiden du er elev ved Rud videregående skole på Vg2.