Generell info og søknad

La ikke muligheten gå fra deg! Nå kan du, uten å tape skoletid velge og ta din yrkesfagutdannelse på vg2 ved York College, City College Norwich eller Bournemouth & Pool i England!

 Vi har ledig plass på kjøretøy i Tyskland - vg2

 • Våre yrkesfagelever får muligheter til et verdifullt og lærerikt skoleår i utlandet.
 • De blir fulgt opp sosialt av rådgivere og lærere med høy faglig kompetanse som til enhver tid er å treffe på skolens område.
 • Det blir arrangert forberedelseskurs faglig og kulturelt før avreise og  elevene reiser sammen med andre norske elever som skal til samme college.
 • Reiser du på et helt utveksling år eller deler av et utveksling år blir dette godkjent som en del av eller hele skoleåret.
 • Våre samarbeidsskoler dekker alle fag, både programfag og fellesfag. Alle fellesfag dekkes for videregående i 2.klasse.
 • Våre elever får norskundervisning på norsk under oppholdet i England. 
 • Skoleåret i England koster i egenandel ca kr.90.000,- etter at lånekassen har dekket deler av skolepenger, kost og losji.

Rud vgs har et samarbeid med Heltberg International. Dette samarbeidet inkluderer blant annet egen personlig rådgiver og oppfølgingstjeneste i løpet av skoledagen og på fritiden under hele året på utveksling. (Kontakt Rud vgs for mer informasjon om dette.)

I samarbeid med York College og City College Norwich kan du som ønsker programfagene Tekstil og design, Hudpleie, Helsefagarbeider eller Teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, nå søke deg inn på vårt Vg2 utdanningsprogram i England. I tillegg kan du søke deg et helt år på Data og elektronikk til Bournemouth & Pool. Ønsker du utveksling i musikk eller drama tilbyr vi dette gjennom Heltberg International.

Du reiser sammen med norske elever, men vil gå i engelske faggrupper, følge engelske og norske læreplaner og bruke engelske lærebøker. Etter et år i England, eller deler av året i England, kommer du tilbake til Rud videregående skole. Du kan fortsette med din lærlingetid med oppfølging fra din skole eller fortsette på Vg3 ut fra det programfaget du har valgt.

 

Hvorfor England?

Engelsk er et hovedspråk i verden, og både i studier og jobber er det viktig å kunne mestre engelsk skriftlig og muntlig. Med et år i England får du en unik mulighet til å lære engelsk innenfor ditt fagområde og også innenfor andre fag.

Fakta om York College - Ligger ca. 3 km utenfor selve York sentrum

 • 4000 elever fra 16 – 19 år
 • Av disse: 2000 som tar yrkesfag og 1500 som tar A-levels=allmennfag.
 • Vanlig med ca. 18 elever i hver klasse – det kan være færre, men aldri flere enn 20.
 • 250 studenter som tar Higher Education

Ta gjerne kontakt med oss for videre informasjon om dine utvekslingsmuligheter på Vg2.