York

York York by ligger i Yorkshire, ligger der elvene Ouse og Foss møtes, 35 km nordøst for Leeds. Byen har ca 150000 innbyggere og er et viktig jernbaneknutepunkt. Industrien inkluderer produksjon av jernbanevogner og var tidligere kjent for sin sjokolade industri og ullproduksjon. Byen har mange middelalderkirker og er Erkebispesete. På 900-tallet var det i York-området et selvstendig skandinavisk rike under ledelse av bl.a. Eirik Blodøks.

York er kjent for sitt nasjonale jernbanemuseet, Jorvik vikingmuseum og det omfattende Slottsmuseet med bl.a. velbevarte gatemiljøer fra ulike tidsepoker. Ca. 4 km av den gamle bymuren er bevart. Bymuren ble opprinnelig bygd av romerne, men dagens mur er fra middelalderen. Innenfor bymurene er det bevart mange gamle byggverk, bl.a. 21 middelalderkirker, først og fremst den praktfulle katedralen (the Minster). Noen av delen fra denne katedralen har sin opprinnelse fra 600-tallet, men det meste er bygget ca. 1220–1475. Katedralen, som spesielt er kjent for de mange glassmaleriene, er Nord-Europas største gotiske katedral.

York College YC har ca 13000 studenter fordelt på dag- og kveldstid. Skolen tilbyr 40 akademiske og 80 yrkesfaglig fag. Det er en ny og moderne skole med et pulserende studentliv og lærere som setter sin ære i å ha et oppdatert og profesjonelt tilbud til sine elever og lærere. Skolen har nå to år på rad fått: graded "Outstanding" by Ofsted. Denne utmerkelsen har skolen fått for fremdragende pedagogiske metoder som fremmer læring og dette innbefatter også fasiliteter som elever og lærere kan bruke som læringssentre med topp moderne teknisk utstyr, treningssenter, kafe, spa-avdeling, frisøravdeling og teater for å nevne noen. Skolen legger stor vekt på internasjonalisering og har samarbeid med land i hele verden. Lærere innenfor yrkesfagene praktiserer sitt yrke i tillegg til lærergjerningen og dette gjelder generelt for lærere i alle yrkesfagene. Lærere ved York college har lang erfaring med internasjonaliseringsarbeid og med å ta imot elever med forskjellig kulturbakgrunn. Skolen har en infrastruktur som legger til rette for tverrfaglig samarbeide. Elevene har arbeidsplasser i adskilte områder for hvert programfag der det alltid er tilgjengelig en lærer innenfor faget som kan gi elevene veiledning ved behov. I tillegg har skolen en egen rådgiver som er tilgjengelig hele døgnet for de norske elevene.