Større grupper (DH, HO, TIP)

Tilbudet er ettårig og kombinerer skole og arbeid. Rud videregående skole har 32 plasser fordelt på programområdene:

DH: design og håndverk

HO: helse og oppvekstfag

TIP: teknikk og industriell produksjon

Alle elevene får en IOP (individuell opplæringsplan). Elevene vil ved videre søkning konkurrere på bakgrunn av karakterene fra grunnskolen.