Vg1 og Vg2 bygg- og anleggsteknikk

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Undervisningen er lagt til to dager pr. uke i programfag og en dag i uken med fellesfag. Som voksen får du et undervisningsopplegg med færre timer hver uke enn elever i ordinært skoleår. I programfag får du gjennom skoleåret opplæring og erfaring i mange av de ulike yrkesområder innen bygg- og anleggsteknikk. Yrker vi er innom er blant annet tømrer, murer, maler, rør og blikk og treteknikk/møbelsnekker.

I samarbeid med lokale bedrifter legger skolen til rette for at du kan fordype deg spesielt i enkelte av områdene. I løpet av skoleåret vil du få god kunnskap om bredden innen bygg- og anleggsteknikk, og ha et godt grunnlag for valg av videre utdanning innen bransjen.

Vg2 bygg- og anleggsteknikk

Undervisningen er lagt til tre dager pr. uke. To av disse er med programfag, og en dag er med fellesfag. Dette er et felles vg2-kurs for alle ulike vg2-kurstilbud innen bygg- og anleggsteknikk. Du skal velge din egen yrkesretning innen programområdet. Felles fagområder innen bygg- og anleggsteknikk vil være i samlet klasse, men mye av opplæringen vil være mer yrkesspesifikk og foregå i mindre grupper, oftest ute i bedrift.

Bestått og fullført vg2 innen Bygg- og anleggsteknikk gir mulighet for lærlingekontrakt i en opplæringsbedrift.